Witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 32 im. Króla Maciusia I w Gorzowie Wlkp.

 

Serdecznie zapraszamy

RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

na zebranie, które odbędzie się w przedszkolu  

29 CZERWCA 2021 (wtorek)
o godz.16.30

 

 Na spotkanie przychodzą tylko osoby dorosłe (jeden rodzic, opiekun), bez dzieci. Przypominamy o obowiązujących zaleceniach sanitarnych (zakrywanie ust i nosa w przedszkolu, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, zachowanie bezpiecznej odległości). Spotkanie odbędzie się z nauczycielami w salach.Przydział dzieci do grup będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

Lista dzieci  przyjętych do przedszkola 
   na rok szkolny 2021/2022
do Przedszkola Miejskiego nr32 im. Króla Maciusia I
 znajduje się w zakładce
 
- NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2021/2022
                              - REKRUTACJA-

 

 

 

UWAGA!!! 

Wszelkie informacje  dotyczące
rekrutacji  do przedszkola na rok szkolny 2021 2022 oraz  lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola znajduje się w zakładce
 
- NABÓR DO PRZEDSZKOLA 20212022-
 
                                   - REKRUTACJA-

 

 

 

UWAGA!!!

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w okresie 29.03.2021 – 09.04.2021 r. przedszkole będzie świadczyło opiekę tylko i wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna), w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Podstawą uczęszczania dzieci uprawnionych rodziców jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu wg załączonego wzoru, w nieprzekraczanym terminie do piątku – 26.03.2021 r. do godz. 12.00 osobiście pracownikowi przedszkola lub e-mail p32@edu.gorzow.pl lub komunikator iPrzedszkole.  Wzór oświadczenia znajduje się  w przesłanej Państwu informacji na komunikatorze dla rodziców iPrzedszkola lub odbiór osobisty u pracownika przedszkola.                              

   Dyrektor Izabela Kutereba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!!!

Miesiąc wrzesień, ze względu na powrót dzieci

 i rodziców  z wakacji,  traktujemy  jako miesiąc szczególnie podwyższonego ryzyka. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, przekazujemy Państwu w zakładce 

ORGANIZACJA PRACY
PRZEDSZKOLA OD 01.09.2020r.

 najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania pracy przedszkola w czasie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021.   

 

Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z Procedurą Organizacji i Funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr32 w Gorzowie Wielkopolskim w Okresie Epidemii COVID-19, która zamieszczona jest w zakładce „Organizacja pracy przedszkola od 01.09.2020 ”

  

 

 

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE!!! 

W ZAKŁADCE  

„ INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH”  

WAŻNE  INFORMACJE  ORGANIZACYJNE

ZWIĄZANE Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM

20202021

 

 

 

 

 

WAKACJE 2020 

Szanowni Rodzice.

 Z uwagi na zaistniałą sytuację, wychodzimy do Państwa z ofertą świadczenia pracy w miesiącach lipiec/sierpień 2020r. Jednak zaznaczamy, że od dnia 13.07.2020r. do 24.07.2020r.  nasze przedszkole musi zostać zamknięte z uwagi na remonty, przegląd techniczny placówki i wykorzystanie urlopów pracowniczych. Zapisy poprzez złożenie karty wakacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie do 25 maja (do godz. 12.00) poprzez iPrzedszkole lub na adres  p32@edu.gorzow.pl 

Więcej informacji oraz karta wakacyjna do pobrania w zakładce WAKACJE 2020

 

-----------------------------------

 

Informuje, że od 25.05.2020 roku przedszkole nadal będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze w okresie pandemii. Ze względu na ograniczenia kadrowe do dyspozycji będą 3 grupy – łączna ilość dzieci do przyjęcia: 36. Przedszkole będzie otwarte w godz. 6.30-16.30. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany po zgłoszeniach rodziców, nie będą to grupy osobowe na dotychczasowych zasadach. Obowiązkiem rodzica przy zapisaniu dziecka jest przesłanie do dyrektora za pośrednictwem portalu iPrzedszkole lub na adres e-mail p32@edu.gorzow.pl wymaganych oświadczeń (zał. Nr 1) oraz oświadczenia o zatrudnieniu (zał. Nr 6). Załączniki do pobrania z wcześniejszej informacji na komunikatorze a także ze strony internetowej przedszkola www.p32.edu.gorzow.pl do 20.05.2020 r. do godz. 11.00 (Nie dotyczy rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola tj. od 11.05.2020 r.). Informację o zakwalifikowaniu dziecka rodzic otrzyma 22.05.2020 r. do godz. 14.00. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zakwalifikowane. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15, po godzinie 8.15 dzieci nie będą przyjmowane. Przyprowadzane do przedszkola dzieci będą odbierane przez pracownika obsługi w holu przedszkola, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury dziecka i rodzica . Rodzice nie będą wchodzili do szatni przedszkola. Dzieci wydajemy rodzicom w holu wejściowym przedszkola. Dzieci będą przekazywane rodzicom już ubrane. Proszę nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi (temperatura, katar, kaszel, złe samopoczucie, apatia, biegunka, ból głowy, ból brzucha, ból mięśni, itp). W przedszkolu będzie funkcjonował wzmożony reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek, swojego picia. Będą miały ograniczoną ilość zabawek. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola oraz zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w z we wcześniejszych informacjach na stronie lub na komunikatorze iPrzedszkola.

                         Dyrektor Izabela Kutereba.

 
UWAGA!!! 
 
W ZAKŁADCE
PRZEDSZKOLE W TRAKCIE PANDEMII
ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W TRAKCIE EPIDEMII COVID - 19
ORAZ  PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 32 
"KRÓLA MACIUSIA I"
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID - 19. 

 

 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dzieci oraz wymaganych oświadczeń (załącznik nr 1 i 6 Procedury organizacji i funkcjonowania Przedszkola)
poprzez komunikator iPrzedszkole( jeśli zadziała) lub na adres email przedszkola 
p32@edu.gorzow.pl

---------------------------------------

 

UWAGA!!!
 
LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO PM 32 "Króla Maciusia I" ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE
REKRUTACJA 
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE

rekrutacji do przedszkola 2020/2021

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz nowe regulacje

prawno-oświatowe powodują zmiany w procesie rekrutacji do przedszkola

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szczegóły znajdują się w zakładce :

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2020/2021.

!!!!!!!!!!!!!!!!
 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32
im. KRÓLA MACIUSIA I
 
 
Niech się każdy wreszcie dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko
to także człowiek tyle, że jeszcze mały. 
 
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla Was mądre prawa. 
 
Więc je na co dzień i od święta  spróbujcie dobrze zapamiętać.
 
Nikt mnie siłą nie prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś złego.  
 
Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać,
z kim się będę bawić.
 
Jeśli mama ani tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić
spotkać ich czasami. 
 
Nikt nie może mnie poniżać, krzyczeć, bić, wyzywać i każdego mogę
na ratunek wzywać.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic
i własnego zdania.
 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych,
to jest moja sprawa.
 
Tak się tu w wiersze  poukładły, prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.  
 
Wasz Patron - Król Maciuś I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: