MAŁY PODRÓŻNIK

 PROGRAM MAŁEGO PODRÓŻNIKA
 
W roku szkolnym 2018/2019 w grupie III realizowany jest autorski program Agnieszki Lewosińskiej " PROGRAM MAŁEGO PODRÓŻNIKA." Zakłada on poznanie oraz poszerzenie wiedzy o naszym mieście, regionie, państwie i kontynencie. Treści programu dobrane zostały w taki sposób, by kształtować u dzieci poczucie więzi z najbliższym środowiskiem, rozwijać szacunek i miłość do swojego miasta i kraju, kształtować poczucie własnej tożsamości, budować świadomość narodową. Program zakłada " podróż" po województwach i krainach geograficznych Polski, odwiedzenie najciekawszych zakątków Polski, ze zwróceniem uwagi na najistotniejsze cechy charakterystyczne. Równocześnie z poznawaniem danego miasta, będzie ono umieszczane w wersji papierowej na " Wielkiej Mapie Polski" znajdującej się w naszej sali. 
Do tej pory dzieci zostały pasowane na Małego Podróżnika, otrzymały dzienniczek Podróżnika. Zapoznały się z najważniejszymi zabytkami Gorzowa Wielkopolskiego i symbolami miasta. Nauczyły się Hymnu Polski, piosenki i wiersza o tematyce patriotycznej, zorganizowały kącik patriotyczny.
Bierzemy też udział w wymianie pocztówkowej z przedszkolami z różnych stron Polski. 

Zobacz zdjęcia w galerii

gr. III MAŁY PODRÓŻNIK