MAŁY MIŚ

PROJEKT EDUKACYJNY  "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY".
 
 Drodzy Rodzice!
Nasza grupa przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego " Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. 
Miś, któremu dzieci nadały imię Balbinka, będzie gościem w Waszych domach.  Miś posiada dzienniczek, w którym należy wpisać tytuł przeczytanego utworu oraz odrysować rączkę dziecka. Balbinka ucieszy się, gdy dodatkowo dziecko pozostawi w dzienniczku pamiątkowy rysunek :))

Zobacz zdjęcia w galerii

gr.III CZYTAMY Z MISIEM