SPRZĄTANIE ŚWIATA

 SPRZĄTANIE ŚWIATA - "Akcja segregacja! 2x więcej, 2 x czyściej".

Dnia 21 września przedszkolaki z grupy III po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Celem głównym przedsięwzięcia było przede wszystkim propagowanie postaw proekologicznych i zaangażowanie w sprawę ochrony środowiska naturalnego. Przed przystąpieniem do akcji dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko, rozmawialiśmy o konieczności zachowania czystości wokół najbliższego otoczenia i sprzątania po sobie. Przedszkolaki z wraz z wychowawczyniami  zaopatrzeni w rękawice i foliowe worki z wielkim zaangażowaniem sprzątały teren wokół przedszkola.

 „Sprzątania Świata” jest dla dzieci atrakcyjną, aktywną formą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.

Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

 

Zobacz zdjęcia w galerii

gr. III SPRZĄTANIE ŚWIATA