Projekt Edukacyjny

Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki ozdobne gify

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.  Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. W ramach projektu w naszej placówce został stworzony kącik patriotyczny. Każda grupa przyłączyła się również do zadania "Napisz kartkę Bohaterom", dziękując wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego za wolną Polskę.Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

 

Zobacz zdjęcia w galerii

Projekt Edukacyjny