SKŁADKA RADA RODZICÓW

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że dnia 15.XI.2016r. odbyło się w naszym przedszkolu posiedzenie Rady Rodziców, na którym podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.

- składka na rzecz Rady Rodziców wynosi 10 zł miesięcznie,
- składka może być opłacana miesięcznie, semestralnie lub za cały rok,
- w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie dziecko wynosi 50% zwykłej składki,
- składki należy wpłacać nauczycielowi grupy potwierdzając podpisem.
 
W imieniu Zarządu Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców
 
Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki ozdobne gify