RELIGIA

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH
 
Zajęcia z religii mogą być organizowane na życzenie rodziców. Życzenie wyrażane jest w formie pisemnego oświadczenia. Rodziców zainteresowanych religią od nowego roku szkolnego prosi się o złożenie oświadczenia o chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach do 15.04.2016r. Organizacja religii planowana jest poza podstawą programową z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola, tj. w godz. 7:00-8:00 lub 15:00-16:00.
 
Znalezione obrazy dla zapytania gify wstążki
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: