UWAGA  RODZICE !

Przypominamy, że nasze przedszkole w okresie wakacji

dyżuruje w miesiącu lipcu.

Planowanej obecności dziecka w przedszkolu w tym okresie

dokonujemy u nauczycieli w grupach

do dnia 12.06.2015r.

 Z uwagi na organizację pracy przedszkola prosimy o podanie nam rzetelnej informacji na w/w temat.