TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

28 maja(czwaretk)o godz.9:oo 

w przedszkolu dla dzieci

wystąpi teatr ze Szczecina

z przedstawieniem pt.

"Bezpieczne miasto, na wesoło "

Koszt 4 zł - prosimy wpłacać u nauczycielek w grupach