....................................................*.....................................................
 
DZIEŃ MAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Gr. I -26 MAJA o godzinie 14.30 

Gr. II –26 MAJA o godzinie 15.3o 

Gr. III- 22 MAJA o godzinie 17.oo 

Gr. IV- 27 MAJA o godzinie 15.30

Gr. V – 26 MAJA o godzinie 16.00 

 
Serdecznie zapraszamy!! 
 
 
  ....................................................*.....................................................