UWAGA RODZICE !!!

Do dnia 27 lutego 2015r. - do godz. 10.00

Prosimy złożyć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.

 
Brak złożonej karty w w/w terminie oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka
w przedszkolu od września 2015r.
 

Informacja ta nie dotyczy dzieci z grupy IV, V, oraz tych dzieci z grupy III, które zgodnie z obowiązującą ustawą idą do szkoły.

 
WAŻNE: Karty (deklaracje) pobieramy i składamy
                 wypełnione u nauczycieli w grupach.