....................................................*.....................................................
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Gr. I -22 stycznia o godzinie 10.30 

Gr. II –21 stycznia o godzinie 11.oo 

Gr. III- 21 styczni o godzinie 10.3o 

Gr. IV- 21 stycznia o godzinie 10.45

Gr. V – 23 stycznia o godzinie 10.30 

 
Serdecznie zapraszamy!!