JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
 
BEZPŁATNE ZAJECIA Z JĘZYKA ANGIELKSIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014-2015  PROWADZONE SĄ WE WSZYSTKICH GRUPACH WIEKOWYCH 
2 RAZY W TYGODNIU PO 0,5 GODZ.
 
Harmonogram zajęć w poszczególnych grupach:
 
 GRUPA I – wtorek godz. 14.30-15.00, środa 14.30-15.00
GRUPA II – wtorek godz. 13.00-13.30, czwartek 14.30-15.00
GRUPA III – środa godz. 13.00- 13.30, czwartek godz. 13.30-14.00
GRUPA IV – środa godz. 13.30- 14.00, czwartek godz. 13.00-13.30
GRUPA V – wtorek godz. 13.30 -14.00, środa godz.14.00-14.30
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: