"Taniec, gra i śpiew w królestwie Maciusia"

PROJEKT EDUKACYJNY 
"TANIEC, GRA I ŚPIEW W KRÓLESTWIE MACIUSIA"
 W grupie III realizowany jest projekt edukacyjny
"Taniec, gra i śpiew w królestwie Maciusia". Autorkami i realizatorkami projektu są nauczycielki: Aneta Kąkolewska i Renata Gerlach. Projekt będzie realizowany od listopada 2014 do maja 2015.
Celem działań zawartych w projekcie jest:
- przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej
rozbudzenie zainteresowań zabawami ruchowo-tanecznymi
- podkreślenie roli ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju
Projekt ten daje dzieciom możliwość aktywnego słuchania muzyki. To znaczy, ze dzieci słuchając utworu muzycznego wykonują proste ruchy rytmiczne lub taneczne proponowane przez nauczyciela. Poprzez "aktywne słuchanie" dzieci nieświadomie poznaja strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni . Podsumowanie projektu nastapi na koncercie dla dzieci z przedszkola oraz na uroczystości Dla Mamy i Taty w gr.III