UWAGA RODZICE !!!

 Do dnia 21 lutego 2014r. - do godz. 15:00

Prosimy złożyć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola. Brak złożonej karty w w/w terminie oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka w przedszkolu od września 2014r.

Informacja ta nie dotyczy dzieci z grupy V, oraz tych dzieci z grupy III i IV, które zgodnie z obowiązującą ustawą idą do szkoły.

WAŻNE: Karty (deklaracje) pobieramy i składamy wypełnione u nauczycieli w grupach.