PODSUMOWANIE AKCJI "GÓRA GROSZA" 
 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję
,, GÓRA GROSZA”, która była przeprowadzona  naszym przedszkolu.
   
Dzięki tym, którzy wsparli akcję
,, GÓRA GROSZA”
udało nam się zebrać: 211,77 zł