UWAGA RODZICE !!
 
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie
u nauczycieli w grupach
(do dnia 13grudnia)
obecność dzieci w przedszkolu
w okresie świątecznym
od 23.XII.2013 do 31.XII.2013
Uzyskane od Państwa informacje posłużą nam do opracowania organizacji pracy przedszkola w/w terminie.