TEATRALNE ABC PRZEDSZKOLAKA 
 
Wszystkie 6-latki z naszego przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w warsztatach projektu edukacji kulturalnej pt.:
„Teatralne ABC dla przedszkolaka”.
Celem przedsięwzięcia jest rozszerzanie, pogłębianie,
i uporządkowanie wiedzy dzieci
w wieku przedszkolnym na temat teatru i jego specyfiki,
przy jednoczesnym wskazaniu zastosowania najnowszej technologii wykorzystywanej podczas realizacji przedstawień.
W ramach tego projektu dzieci z gr. V będą uczestniczyć w warsztatach,
w teatrze, prowadzonych przez jego pracowników
Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
HARMONOGRAM WARSZTATÓW
"Teatralne ABC Przedszkolaka"
04 listopad
SPOTKANIE Z CHOREOGRAFEM;
SPOTKANIE Z KRAWCOWĄ I GARDEROBIANĄ
18 listopad
-SPOTKANIE Z AKUSTYKIEM I ELEKTRYKIEM
25 listopad
SPOTKANIE Z SUFLEREM - INSPICJENTEM
02 grudnia
SPOTKANIE Z PLASTYKIEM I MONTAŻYSTĄ
09 grudnia
SPOTKANIE Z CHARAKTERYZATORKĄ I REKWIZYTORKĄ
 16 grudnia
SPOTKANIE PRÓBA GENERALNA PRZEDSTAWIENIA
17,18 grudnia
 POKAZY FINAŁOWE
 
Dzieci będą również uczestniczyć w 4 warsztatach prowadzonych
przez aktorów w przedszkolu.
 
Podsumowaniem i zakończeniem projektu będzie uroczysty pokaz.
Przedszkolaki wystąpią na scenie Teatru im. J. Osterwy
prezentując umiejętności nabyte w trakcie warsztatów.