Indywidualne Konsultacje 2013/2014

 
Konsultacje odbywają się w każdą
pierwszą środe miesiąca!!
 
Harmonogram konsultacji
dla rodziców w roku szkolnym 2013-2014
 
(komsultacje w grupie I odbywać sie będą w poniedziałki)
GRUPA I 15:30 - 15:30
(pozostale grupy w środy) 
GRUPA II 16:00 - 16:30
GRUPA III 15:30 - 16:00
GRUPA IV 16:30 - 17:00
GRUPA V 15:30 - 16:00

Adresy innych stron zawarte w tekście: