UCZYMY DZIECI CZARODZIEJSKICH SŁÓWEK:
 
DZIĘKUJĘ
 
PRZEPRASZAM
 
PROSZĘ ...
 
to nasz kodeks, który znają
 
MACIUSIOWE PRZEDSZKOLAKI
 
 
  1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 
  2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 
  3. Szanuję cudzą własność.
 
  4. Wiem, że praca innych jest trudem, który
      należy szanować  i tego samego oczekuję od innych.
 
  5. Do  zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się
      bawić, a po skończonej zabawie odłożę je  na miejsce.
 
  6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości
      innym.
 
  7. Pomagam młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 
  8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe
      zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 
  9. Stosuję formy grzecznościowe: dziękuję, przepraszam,
      proszę.
 
10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się
      wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.
 
 
POSŁUCHAJ NAS ...
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: