Zespół Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp.
informuje, że dnia 16 marca (sobota) 2013r.,
w godzinach 9:00 - 14:00 organizuje
"DZIEŃ OTWARTY"
 
Będziemy wykonywać:
 
Przesiewowe badania:
- mowy
- słuchu.
 
Będzie można zasięgnąć porady:
- psychologa
- pedagoga
- logopedy
- w zakresie problematyki rozwojowej, edukacyjnej i wychowawczej.
 
POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST BEZPŁATNA.
 
Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich placówek oświatowych.
 
Bliższych informacji udziela sekretariat Poradni
tel. 95 7320-736 i 95 7226-224
adres: ul. Czereśniowa 4i (w budynku internatu)