FILHARMONIA
 
 
 
13 lutego 2013 roku o godzinie 9:00 dzieci z grupy IV i V obejrzą koncert w Filharmonii. Cena biletu wynosi 4zł, płatne w grupie.