FILHARMONIA

1 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się koncert muzyczny w Filharmonii Gorzowskiej dla dzieci z IV i V grupy. Cena biletu:
4 zł, płatne w grupie.