ODPŁATNOŚCI
ZA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W GORZOWIE WLKP.
 
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przepis, który obejmuje liczbę godzin płatnych zajęć w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.   

1. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1zł.
 

             
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE PRZYJMOWANA JEST  u Kierownika Administracyjnego
Pani Małgorzaty Koźlakowskiej
 
DO 15-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
46 1020 1967 0000 8902 0128 5220