2

  Akcja "Sprzątanie Świata"
Skwierzynie.
Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata
 

17 września 2010 r.Nasze przedszkole wzięło udział w akcji "Sprzątanie Świata". Tradycyjnie, dzieci wraz z nauczycielkami,  zbierały śmieci wokół przedszkola, wykazując tym samym postawę aktywnego przedszkolaka, rozwiązującego problemy współczesnej cywilizacji.

 18-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!