36

SPARTAKIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
21.02.2012 nasze przedszkole wzielo udział w Spartakiadzie Sportowej Przedszkolaków. Do udzialu w zabawie zaprosiło nas Przedszkole Miejskie nr.7. W sportowej rywalizacji wziely udzial również inne przedszkola m.in. Przedzszkole Miejskie nr.7,9,13,31.  Spartakiada odbyła się w Szkole Podstawowej nr.9