34

 
07.02.2012 godz. 16.oo
ZAPRASZAMY
rodziców,  prawnych opiekunów  na zebranie
ogolne i grupowe z Pania Dyrektor oraz nauczycielami grup!!