Jak złożyć wniosek elektronicznie??

Przedszkole nr. 16 "Zaczarowany zakatek"
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.  

 

Nabór prowadzony jest wyłącznie dla dzieci 3 letnich (urodzonych w roku 2018).
 
 
 
 
 Jak złożyć wniosek elektronicznie???
 

Aby wziąć udział w naborze należy zalogować się na stronę naboru: 

 

http://www.eurzad.gorzow.pl/  (edukacja, nabory, nabór przedszkola)

    http://www.gorzow.pl/   (e-urząd, edukacja, nabory, nabór przedszkola)

 

Po wypełnieniu wszystkich danych, system wygeneruje wniosek, który należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru w wersji papierowej wraz z załącznikami.

 

Procedura składania wniosków rekrutacyjnych rok szkolny 2021/2022
 do Przedszkola Miejskiego nr 32
w Gorzowie Wielkopolskim

 

·       1. Każdy rodzic zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i kryteriami rekrutacji.

·       2. Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie.

·       3. Przedszkole nie wydaje wniosków papierowych.

·       4. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie obowiązkowe pola powinny być wypełnione.

·       5. Należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów zawartych we wniosku dotyczące danego kandydata (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, adres zamieszkania, dokumenty medyczne,  oświadczenia, dokumenty sądowe itd.)

·       6. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy włożyć do koperty A4, zakleić i opisać  „Rekrutacja do przedszkola” oraz wpisać imię i nazwisko kandydata.

·       7. Kopertę należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się tuż przy drzwiach wejściowych do  przedszkola.

·       8. W ciągu 2 dni roboczych komisja rekrutacyjna skontaktuje się z rodzicem w celu potwierdzenia  otrzymania dokumentów.

·       9. W razie stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną nieścisłości we wniosku lub dostarczonych
   załącznikach, poinformowany rodzic zobowiązany jest dostarczyć lub uzupełnić dokumenty. W  przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, zaznaczone przez rodzica kryteria nie zostaną uwzględnione.

·       10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7323595 lub 667659327 w godzinach 09.00-15.00.

·       11. Ostateczny termin na złożenie dokumentów w placówce upływa 12.03.2021 r. o godzinie 15:00.

 

 


Adresy innych stron zawarte w tekście: