Deklaracje

 UWAGA RODZICE ! 

Informujemy, że od 01.02.2021r.wydawane są

 Deklaracje kontynuacji edukacji w przedszkolu

 na rok szkolny 2021/2022

Dokładnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców deklaracje,

należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2021r.

 Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

w nowym roku szkolnym 2021/2022.