PROJEKT EDUKACYJNY

 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

„ ŚWIAT PRZYRODY W OCZACH DZIECKA”

Nasze przedszkole przystąpiło w tym roku szkolnym do Projektu Edukacyjnego o tematyce ekologicznej   "Świat przyrody w oczach dziecka”.

 Głównym założeniem Projektu jest rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce i przyrodzie.

 Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Główne cele Projektu:

- zbliżenie i zainteresowanie światem przyrody,

- dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody,

- doskonalenie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

- kształtowanie prawidłowej relacji małego człowieka z przyrodą,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności o odpowiednią jakość życia na naszej planecie,

- wprowadzanie w świat uniwersalnych wartości,

Autorkami Projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agnieszka Lewosińska i Agnieszka Tańczuk –

nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim