certyfikat Koziołek Matołek

Przedszkole nr. 16 "Zaczarowany zakatek"
CERTYFIKAT
potwierdzający udział
w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym
„Idź ty lepiej Koziołeczku,
szukać swego Pacanowa”
W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„ Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”.
Głównym założeniem programu było:
-  wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,
- promowanie czytelnictwa,
- wychowanie do wartości,
- kształtowanie właściwych postaw społecznych,
- poczucia przynależności narodowej,
- wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt był zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Po zrealizowaniu proponowanych zadań, Przedszkole nasze otrzymało Certyfikat uczestnictwa w projekcie.