Pożegnanie straszaków

POŻEGNANIE STARSZAKÓW
 
W dniach 21, 22, 23 czerwca  nastąpiło
Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego wraz z Pożegnaniem Starszaków. W tych dniach najstarsze grupy w przedszkolu pożegnały się z przedszkolem, które od września rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Pożegnanie dzieci w każdej grupie rozpoczęło się uroczystą akademią, na której najstarsze dzieci po raz ostatni zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pań wychowawczyń. Po uroczystym programie nauczycielki oraz pani dyrektor życzyły Absolwentom samych sukcesów w szkole. Do życzeń wręczane były Dyplomy Ukończenia Przedszkola i upominki w postaci książek z dedykacją. Po części głównej oficjalnej, dzieci zaproszone zostały  na kolejne atrakcje uroczystego dnia w godzinach popołudniowych.