KONKURS

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY
„NAJCIEKAWSZA PRZYGODA KOZIOŁKA MATOŁKA”

Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców  z Przedszkola Miejskiego nr 32.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs polega na wykonaniu pracy pt. „ Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka.” Prace można wykonać dowolną techniką w formie płaskiej, format A4.

CELE KONKURSU:

- propagowanie czytelnictwa                                                                                 

- pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy

- wyrabianie poczucia estetyki

- zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw plastycznych

- wzmacnianie więzi z rodziną

KRYTERIA OCENY:

- estetyka wykonanych prac

- zgodność z tematem

- duży wkład pracy dziecka

 

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem dziecka oraz grupą przedszkolną.

Konkurs trwa  od 22.02.2021r. do 12.03.2021r.

Prace należy oddać do nauczycielek z grupy VI.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 marca 2021r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE