UWAGA!

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani są do zalogowania się w systemie iPrzedszkole. ( instrukcja poniżej w załączniku)

 

Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko z przedszkola mają obowiązek przyłożenia karty do czytnika i potwierdzenia wejścia/wyjścia z placówki. Brak „odbicia” karty skutkuje naliczeniem opłat za cały dzień.

Odebrać dziecko z przedszkola mogą wyłącznie rodzice oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku braku upoważnienia dziecko nie będzie mogło być wydane. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie są wskazane w upoważnieniu. 

 

W trosce o zdrowie dzieci i pracowników bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość i ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych  z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkola.

 
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32
Izabela Kutereba 

 

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: