PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) dostosowujemy zasady funkcjonowania placówki do sytuacji związanej z pandemią COVID-19. W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola nr 32 zwraca się do rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko. Wiemy, że nie każdy może dostosować się do tej prośby, jednakże tych z Państwa, którzy mają taką możliwość prosimy, by nie przychodzili wcześniej, niż otwiera się  jego oddział i nie odbierali swoich pociech po zamknięciu oddziału. Pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli zauważy oznaki infekcji.

 

Poszczególne oddziały czynne będą w następujących godzinach:

  I grupa  (3 - latki)  -  7.00 do 15.00,  środa godz. 7.00 – 15.30

 II grupa (3 - latki)  -   7.00 do 16.30

 III grupa (3 - latki) – 7.30 – 15.00

 IV grupa (4 - latki)  7.30 do 15.00,  środa godz. 7.00 – 15.30                   

 V grupa  (4-latki)  -   6.30 do 16.30

 VI grupa (5-latki)  -   w drugim budynku przedszkola

                                     6.30 – 16.00, środa – czwartek 6.30 – 16.30

VII grupa (6 latki) – w drugim budynku przedszkola

                                   7.00 -16.30, środa- czwartek 7.00-15.00

 

Chcąc ograniczyć ilość osób trzecich przebywających w przedszkolu, Dyrektor informuje, że każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania w przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem następujących zasad:

  •  po wejściu do przedszkola należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
  • pobieramy z pudełka karteczkę z numerem  grupy dziecka i udajemy się do szatni.
  •     po rozebraniu dziecka zaprowadzamy je do wyznaczonej sali
  • starajmy się nie przedłużać rozstań z uwagi na pozostałych rodziców czekających na wejście do przedszkola.
  • prosimy ograniczyć poruszanie się po szatni i skrócić pobyt w przedszkolu do niezbędnego minimum
WAŻNE: Wychodząc z przedszkola oddajemy kartkę do pudełka.
                 Brak kartek w z numerem grupy oznacza, że musimy chwilę poczekać.
                 Przy odbiorze dziecka z przedszkola  stosujemy te same zasady.