Ogłoszenie wrzesień 2021

ORGANIZACJA PRACY

PRZEDSZKOLA OD 01.09.2021r.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonuje 7 ogólnodostępnych oddziałów: I (3 latki), II  (3- latki), III (3- latki), IV (4-latki), V (4 latki), VI (5-latki), VII (6-latki).

W godzinach od 8.15 do 14.30. przedszkole jest zamykane. 

Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego.

Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim w  okresie pandemii COVID-19.