" Maciusiowe Wiadomosci"

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Serdecznie zapraszamy

RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

na zebranie, które odbędzie się w przedszkolu  

29 CZERWCA 2021 (wtorek)
o godz.16.30

 Na spotkanie przychodzą tylko osoby dorosłe (jeden rodzic, opiekun), bez dzieci. Przypominamy o obowiązujących zaleceniach sanitarnych (zakrywanie ust i nosa w przedszkolu, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, zachowanie bezpiecznej odległości). Spotkanie odbędzie się z nauczycielami w salach.
Przydział dzieci do grup będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
 

 

 WAŻNE !!!

Odpłatność za przedszkole naliczana jest za pomocą Systemu iPrzedszkole,  który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. W tym celu rodzic zobowiązany jest do wypełnienia formularza nadania konta do iprzedszkole i zamówienia kart -  (ilość zamówionych kart jest dowolna).

 

Koszt jednej karty wynosi 10 zł wraz z kosztem przesyłki.

 

Powyższej  wpłaty za karty można dokonać równorzędnie z dostarczeniem dokumentów do przedszkola na zebraniu w dniu 29.06.2021.

 

Wszystkie aktualne ogłoszenia prosimy sprawdzać na stronie przedszkola www.p32.edu.gorzow.pl w zakładce  „Nowe dzieci”