KOMUNIKAT

 KOMUNIKAT

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od 11.05.2020 roku przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńcze w okresie pandemii. Ze względu na ograniczenia kadrowe do dyspozycji  będą 2 grupy – łączna ilość dzieci do przyjęcia: 24. Przedszkole będzie otwarte w godz. 6.30-16.30. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany po zgłoszeniach rodziców, nie będą to grupy osobowe na dotychczasowych zasadach. Obowiązkiem rodzica przy zapisaniu dziecka jest przesłanie do Dyrektora za pośrednictwem portalu iPrzedszkole  lub na adres e-mail p32@edu.gorzow.pl wymaganych oświadczeń (zał. Nr 1)  oraz oświadczenia o zatrudnieniu (zał. Nr 6) do 8.05.2020 r. do godz. 10.00 (termin ostateczny). Informację o zakwalifikowaniu dziecka rodzic otrzyma 8.05.2020 do godz. 14.00. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zakwalifikowane.  Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15, po godzinie 8.15 dzieci nie będą przyjmowane. Przyprowadzane do przedszkola dzieci będą odbierane przez pracownika obsługi w holu przedszkola, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury dziecka i rodzica . Rodzice nie będą  wchodzili do szatni przedszkola. Dzieci wydajemy rodzicom w holu wejściowym przedszkola. Dzieci będą przekazywane rodzicom już ubrane. Proszę nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi (temperatura, katar, kaszel, złe samopoczucie, apatia, biegunka, ból głowy, ból brzucha, ból mięśni, itp). W przedszkolu będzie funkcjonował wzmożony reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek, swojego picia. Będą miały ograniczoną ilość zabawek. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania  przedszkola oraz  zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w załączniku.

                                                      Dyrektor I. Kutereba.