REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021-2022

 Komunikat 
Rekrutacja do Przedszkola 2021/2022

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się poprzez umieszczenie na stronie przedszkola www.p32.edu.gorzow.pl w dniu 8 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest wypełnienie Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola(załącznik poniżej), który należy złożyć do skrzynki pocztowej przy wejściu do naszego przedszkola w terminie od 09.04.2021r. do 15.04.2021 r. do godziny 12.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole.

Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez umieszczenie na stronie przedszkola www.p32.edu.gorzow.pl w dniu 22 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
957323595 lub 667659327

Załącznik (Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola):

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: