RADA RODZICÓW

 
  
 
OGŁOSZENIE !!
 

Uchwałą Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

składka na Radę Rodziców

wynosi  100 zł od rodziny.

Składka może być opłacana miesięcznie,

semestralnie lub jednorazowo.

Wpłaty prosimy dokonywać u nauczycieli

w grupie potwierdzając je podpisem.

 

W imieniu Zarządu Rady Rodziców:

                                                Przewodnicząca: Agnieszka Jabłońska