Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 PROJEKT 
„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. 

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Łącznie w projekcie udział weźmie: 933 nauczycieli, 15 przedszkoli i 20 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Projekt stanowi pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Zadanie I polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów 
we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW) w ramach czterech etapów:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb każdej placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

W celu wykonania zadania powołani zostali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  w Gorzowie Wlkp.

Zadanie II

W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostało pięć sieci współpracy  i samokształcenia:

1) „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”,

2) „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”,

3) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”,

4) „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”,

5) „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”.

W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy  i samokształcenia.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznych.

W roku szkolnym 2014/2015 projekt wdrażany będzie w:

- 13 przedszkolach nr: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 33

- 2 szkołach podstawowych nr: 6, 15,

- 2 gimnazjach nr: 9, 12

- 8 szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, Technikum nr 2 przy ZS Ekonomicznych, Technikum nr 6 przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 przy ZS Elektrycznych, ZSZ nr 1 przy ZS Budowlanych, ZSZ nr 4 przy ZS Odzieżowych, ZSZ nr 5 przy ZS Mechanicznych.

 

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/
 

 

 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...