Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr32

 Zarządzenie Dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr32
Załączniki:

Jak złożyć wniosek elektronicznie??

Przedszkole nr. 16 "Zaczarowany zakatek"
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.  

 

Nabór prowadzony jest wyłącznie dla dzieci 3 letnich (urodzonych w roku 2018).
 
 
 
 
 Jak złożyć wniosek elektronicznie???
 

Aby wziąć udział w naborze należy zalogować się na stronę naboru: 

 

http://www.eurzad.gorzow.pl/  (edukacja, nabory, nabór przedszkola)

    http://www.gorzow.pl/   (e-urząd, edukacja, nabory, nabór przedszkola)

 

Po wypełnieniu wszystkich danych, system wygeneruje wniosek, który należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru w wersji papierowej wraz z załącznikami.

 

Procedura składania wniosków rekrutacyjnych rok szkolny 2021/2022
 do Przedszkola Miejskiego nr 32
w Gorzowie Wielkopolskim

 

1. Każdy rodzic zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i kryteriami rekrutacji.

2. Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie.

3. Przedszkole nie wydaje wniosków papierowych.

4. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie obowiązkowe pola powinny być wypełnione.

5. Należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów zawartych we wniosku dotyczące danego kandydata (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, adres zamieszkania, dokumenty medyczne,  oświadczenia, dokumenty sądowe itd.)

6. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy włożyć do koperty A4, zakleić i opisać  „Rekrutacja do przedszkola” oraz wpisać imię i nazwisko kandydata.

7. Kopertę należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się tuż przy drzwiach wejściowych do  przedszkola.

8. W ciągu 2 dni roboczych komisja rekrutacyjna skontaktuje się z rodzicem w celu potwierdzenia  otrzymania dokumentów.

9. W razie stwierdzenia przez komisję rekrutacyjną nieścisłości we wniosku lub dostarczonych
   załącznikach, poinformowany rodzic zobowiązany jest dostarczyć lub uzupełnić dokumenty. W  przypadku niedopełnienia ww. obowiązku, zaznaczone przez rodzica kryteria nie zostaną uwzględnione.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7323595 lub 667659327 w godzinach 09.00-15.00.

11. Ostateczny termin na złożenie dokumentów w placówce upływa 12.03.2021 r. o godzinie 15:00.

 

 

Instrukcja

 INSTRUKCJA DLA RODZICA GDZIE MOŻNA WYPEŁNIĆ KARTĘ ELEKTRONICZNIE:
 
RODZICU MOŻESZ TO ZROBIĆ TU :

  •  

www.gorzow.pl  (e-urząd, dział edukacja, nabory)
 

Deklaracje

 UWAGA RODZICE ! 

Informujemy, że od 01.02.2021r.wydawane są

 Deklaracje kontynuacji edukacji w przedszkolu

 na rok szkolny 2021/2022

Dokładnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców deklaracje,

należy złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2021r.

 Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

w nowym roku szkolnym 2021/2022.

LOGOWANIE- NABÓR 2021-2022

  LOGOWANIE - NABÓR 2021/2022
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...